Inlämningsvillkor:

 

Inlämningstid 60 dagar, varor som ej är sålda vid utgånget datum kan inlämnare avhämta utan avgift alternativt kan ny överenskommelse träffas. Ersättningsprovision på 15% av önskat pris utgår om varan avhämtas av ägaren innan avtalad tid löpt ut. Varor eller innestående medel som ej avhämtats 30 dagar efter förfallen inlämningstid tillfaller Förmedlingstjänsten Furan. Inlämnaren bevakar själv om avtalad tid har utgått eller om varan är försåld